Ledamöter

De första arton ledamöterna i Svenska Serieakademin var:

1. Sture Hegerfors (president), journalist, Göteborg
2. Bo Karlsson, redaktör och gallerist, Stockholm
3. Lars Hillersberg, konstnär, Stockholm
4. Ulf Rahmberg, konstnär, Stockholm
5. Karl-Olov Björk, konstnär, Stockholm
6. Gunnar Ohrlander, journalist, Stockholm
7. Ludvig Rasmusson, journalist, Stockholm
8. Bo Strömstedt, redaktör, Stockholm
9. Lasse O’Månsson, redaktör, Stockholm
10. Leif Nylén, författare, Stockholm
11. Stellan Nehlmark, fil stud, Göteborg
12. Peter Lundberg, fil kand, Göteborg
13. Jan Hannerz, läkare, Stockholm
14. Peter Wanger, läkare, Stockholm
15. Staffan Lund, läkare, Göteborg
16. Kjell Logenius, direktör, Göteborg
17. Lars Becker, direktör, Göteborg
18. Peter Norberg, reklamkonsulent, Göteborg.

Överst: Stellan Nehlmark, Hans Sidén, Sven H G Lagerström, Roland Adlerberth, Åke Nelander och Bo Lundin. Nederst: Peter Lundberg, Ray King Ojanen och Sture Hegerfors.

Ett urval av 1971 års ledamöter. Överst: Stellan Nehlmark, Hans Sidén, Sven H G Lagerström, Roland Adlerberth, Åke Nelander och Bo Lundin. Nederst: Peter Lundberg, Ray King Ojanen och Sture Hegerfors.

Möte i akademin 1995. Bakre raden: Stig H Wiklund, Per Söderberg, Klas Danielsson, Per Olof Inde, Daniel von Sydow, Ray Ojanen och Stellan Nehlmark.
Mellanraden: Cia Edström, Sven Lidman, Sture Hegerfors och Olle Nessle.
Nederst: Lasse Åberg.

Svenska Serieakademins ledamöter 2023:

1. Sture Hegerfors (president), författare, Göteborg
2. Elin Jansson, bibliotekarie, Stockholm
3. Lotta Fjelkegård, redaktör, Solna
4. Linda Tranquist, konstpedagog, Ljungby
5. Ray Ojanen, frilans, Göteborg
6. Stig H Wiklund, journalist, Lidingö
7. Klas Danielsson, översättare, Hägersten
8. Lasse Åberg, kreatör, Bålsta
9. Nene Ormes, författare, Malmö
10. Cia Edström, filmkonsulent, Göteborg
11. Per Söderberg, redaktör, Lund
12. Pidde Andersson, journalist, Malmö
13. Thomas Storn, arkivarie, Lund
14. Olle Dahllöf, journalist, Uppsala
15. Johanna Koljonen, författare, Malmö
16. Zara Blidevik, marknadskonsulent, Lilla Edet
17. Rolf Lindby, redaktör och IT-chef, Segeltorp
18. Anna Larsson, formgivare, Göteborg.

Svenska Serieakademins Rådsförsamling
”med stödjande och rådgivande funktioner” instiftades 1990. Akademiråd: Per-Olof Inde, reklamchef, Stockholm; Mark Evans, grafisk formgivare, Stockholm;

Under årens lopp har dessutom följande personer varit med i Svenska Serieakademin:
Roland Adlerberth, översättare, Lerum; Bengt Anderberg, författare, Bornholm; Lars-Gunnar Björklund, marknadschef, Täby; Sofia Dahlgren, dataspelsutvecklare, Malmö; Ulla Forsén, bibliotekarie, Göteborg; Jan Hemmel, tv-regissör, Malmö; Anna Hultgren, redaktör, Stockholm; Bo A Karlsson, redaktör, Göteborg; Magnus Knutsson, serieförfattare, Lidingö; Sven H G Lagerström, kamrer, Borås; Sven Lidman, lexikograf, Stockholm; Peter Lundberg, tv-producent, Göteborg; Bo Lundin, redaktör, Göteborg; Janne Lundström, redaktör och författare, Farsta; Stig Löfstrand, konsult, Stockholm; Lars Mossberg, teckningslärare, Stockholm; Stellan Nehlmark, översättare, Göteborg; Åke Nelander, statsvetare, Göteborg; Olle Nessle, författare, Sala; Joakim Pirinen, tecknare och författare, Stockholm; Åke Runnquist, förlagsdirektör, Stockholm; Hans Sidén, journalist, Sävedalen; Bo H Skoglund, journalist, Göteborg; Daniel von Sydow, journalist, Uppsala.

Exit mobile version